RESPONDER - Daniel Hole © 2014

 

Aktuelt:

 

• Enkel og prisgunstig hjartestartar »

 

 

• 110 slukkeskum »

Eit godt supplement til tradisjonelt sløkkeutstyr.

 

 

 

 

 

Redningsutstyr

 

Responder tilbyr utstyr innan kategoriane brannførebyggjande/brannsløkking, båremateriell og andre tryggleiksprodukt. Eit lite utval av dei mest populære produkta vil verte presentert på nettsidene.

 

 

"110 slukkeskum" er eit supplement til tradisjonelt lovpålagt sløkkeutstyr. Me har stor tru på at denne type sløkkeutstyr er eit veldig bra produkt, spesielt til eldre og uføre som opplever eksisterande sløkkeutstyr som tungt å håndtere og vanskeleg å bruke. Alle brannar startar i det små og med ein enkel sløkkespray kan ein stanse ein brann under utvikling med utstyr som er lett og bruke også for eldre som er spesielt risikoutsett for brann. "110 slukkeskum" inneheld vatn og skumvæske i ein trykksett behaldar.

 

 

"110 slukkeskum" finst i to versjonar:

 

 

 

 

Prisar:

110 slukkeskum:                     124,- eks. mva (155 inkl. mva.)

110 slukkeskum - multipro:    159,- eks. mva. (199,- inkl. mva.)

 

 

Sjå video av produkta her:

http://www.slukkeskum.no/video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrstehjelp redder liv!

 

 

Alle kan lære fyrstehjelp!

Kanskje du kan redde eit

liv ein dag?